Health Care Lab

medische innovaties vanuit het bedrijfsleven & onderwijs


Wie zijn wij?

Health Care Lab is een open innovatie netwerk waar het bedrijfsleven en het onderwijs, lokale zorg instellingen  ondersteunen met het implementeren van nieuwe technologieën, door nieuwe producten en diensten te ontwikkelen.

Innovaties

MKB bedrijven en het onderwijs bezitten veel kennis rond diverse nieuwe technologieën zoals 3D printing, Data-science, Simulatie, VR, Robotica en sensoring. Door deze technologieën en kennis te koppelen, is Health Care Lab in staat om probleemstellingen binnen de zorg op te lossen en de zorg efficiënt en patiëntvriendelijk te maken.

Smart projecten

Smart Textile en Smart Orthopedie zijn de twee eerste projecten die sinds april 2016 zijn gestart. Meer informatie over deze projecten vindt u in het menu.

De projecten Smart Dental & Smart Radiation staan op de agenda vanaf mei 2017.